1. Administratorem danych osobowych jest Urszula Kwietniowska właścielka Firmy Opiekunmed z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29/2, 32-050 Skawina, wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia pod nr 3860.

  Adres:
  ul.Mickiewicza 29/2 32-050 Skawina,
  telefon: 12 276 33 92
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacji, marketingu, archiwalnych, statystycznych, dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 oraz art.9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, w tym podmioty prowadzące obsługę księgową, prawną, informatyczną oraz odpowiedni organy
  i urzędy w zakresie określonym przepisami szczegółowymi.
 4. Dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę przetwarzane są do czasu wycofania udzielonej zgody. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są przez okres 10 lat od dnia zakończenia zatrudnienia, a jeśli przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania danych do końca okresu określonymi przepisami szczególnymi.
 5. Wskazanie takich danych osobowych jak imiona, nazwisko, adres, nr pesel, adres urzędu skarbowego jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia. Wskazanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny.
 6. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).